An innate quality, property, or attribute of a thing. An object of passionate or romantic love or strong romantic interest. Any great, powerful emotion, especially love or hate. tl. Suffering; particularly in Christianity, the suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion. 7 . A later version appeared in in 1814. The pasyon was the most complex and important of the lyric poetry in early Philippine literature.. 8 . C . (obsolete) An innate quality, property, or attribute of a thing. Filipino translator. The Pasyón is a Philippine epic narrative of the life of Jesus Christ, focused on his Passion, Death, and Resurrection. When your heart is in it, it’s no longer a job. The uninterrupted recitation or Pabasa of the whole epic is a popular Filipino Catholic devotion during the Lenten season, and particularly during Holy Week. ... Gusto ko lang po kasi mapalawak ang aking bokabularyo sa wikang Filipino o tagalog. Q . It is a vine fruit that did not need extra or special attention to grow. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. E . Passion Fruit - Masaflora (Pinoy) More than 40 years ago, Baguio City had a lot of Passion fruit growing in the wild. passion fruit: simbuyo ng damdamin ng prutas: peach: melokoton: pear: peras: pineapple: pinya: plum: sirwelas: pomegranate: granada: pomelo: suha: raspberry: prambuwesas: rhubarb: rhubarb: rock melon: melon: santol: santol: strawberry: presa: tamarid: sampalok: tomato: kamatis: watermelon: pakwan Found 201 sentences matching phrase The state of being acted upon; subjection to an external agent or influence; a passive condition; opposed to. We craft better digital Customer Experiences through CX Innovation and Digital Experience Transformation & Optimisation. T . PASSIVE IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Tagalog, that’s why we need context to fully translate them. I’ve found that people respond well when they see that you are, about the Bible and are doing your best to help them.”, Maganda ang nagiging pagtugon ng mga tao kapag nakita nilang nananalig ka sa Bibliya at ginagawa mo ang makakaya mo para tulungan sila.”, patuloy na tumitingin sa isang babae+ nang may. A Christian without passion is like a river without water. passion; rage. where her sense of nationalism fits into that identity. passion; cacoethes; mania. ay nagkakasala na ng pangangalunya sa puso niya. F . The recitation or chanting of the Passion story of Jesus – the Pabása ng Pasyón – is one of the oldest Holy Week traditions in the Philippines. na dapat. Find more Filipino words at wordhippo.com! P . O . , death, and resurrection of Jesus Christ begun by Gaspar Aquino. 2 . I . they shall return again, and possess the land of Jerusalem; brestored again to the cland of their inheritance. B . Passion ko ang magpinta Masaya magtrabaho kung passion mo ito Maraming Salamat po! Any great, strong, powerful emotion, especially romantic love or hate. Maraming salamat, at mabuhay! Palakihin ang inyong mga anak sa pagmamahal at takot sa Panginoon; pag-aralan ang kanilang mga hilig at ang kanilang mga ugali, at makitungo sa kanila ayon dito, na hindi kailanman pinahihintulutan ang sariling itama sila kapag kayo ay galit, turuan silang mahalin kayo sa halip na katakutan (DBY, 207). pag-íbig ; teach them to love you rather than to fear you (DBY, 207). It’s also good to know, that Passion fruit means "Passion fruit" in Tagalog, as well as "Pomegranate" is Granada. Provide tagalog filipino translator. what is madness in tagalog. Alam mo, ang paglalahi ng mga kabayong purong lahi ang. compassion; pity. W . In stanzas of five lines of eight syllables each, the standard elements of epic poetry are interwoven with a colourful, dramatic theme. Suriin ang mga pagsasalin ng passion 'sa Tagalog. It's almost the size and shape of a large egg. any object of warm affection or devotion. K . Passion and purpose go together. Pinagsama ni Asturias ang kanyang malawak, kaalaman tungkol sa mga paniniwala ng Mayan, at kanyang mga. Tsaka gusto ko rin matutunan ang iba't-ibang malikhaing paraan ng mga manunulat sa pagsulat ng kanilang mga ideya sa wikang nabanggit. mga kapahayagan at kaisipan, at ng pagiging madaling mayamot. Colossians 3 Put On the New Self. N . Fired with intense feeling; ardent, blazing, burning. en. To suffer pain or sorrow; to experience a passion; to be extremely agitated. L . something that is desired intensely. The earliest version published in 1704 by Gaspar Aquino de Belen. Given to strong feeling, sometimes romantic and/or sexual. Ang mga termino ay maaari ding tumukoy sa iba pang paggawi, gaya ng paghihipuan at mainit na paghahalikan. A play, musical composition or display meant to commemorate the suffering of Jesus. the trait of being intensely emotional. May related with: English. But it is only an episode in a longer story that includes the Resurrection. Ang pasyon ay isang pagsasalaysay ng simbuyo, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo na sinimulan ni Gaspar Aquino de Belen. Passion fruit nectar is made with the entire passion fruit, not just the pulp. Translate english tagalog. a narrative, musical setting, or pictorial representation of Jesus's sufferings. the suffering of Jesus at the Crucifixion. (1) Close to what seems to be the primary force of the root is the meaning "suffer," and in this sense "passion" is used in Acts 1:3, "to whom he also showed himself alive after his passion." (obsolete) To fill … Today Pabása is prayed over a 24-hour period in the first few days of Holy Week, in front of an altar decorated with … A Christian without purpose is a river without banks. a term for sung musical settings, normally at least partly choral, of the Gospel texts covering the Passion of Jesus, the events leading up to the Crucifixion of Jesus, and emphasising his suffering. an irrational but irresistible motive for a belief or action. dahil puspusan siyang nagsanay para maging mahusay rito. Cookies help us deliver our services. Passion is infectious, so I try to fill our team’s ranks with people who display this trait. Tagalog. expressions and thoughts, and to irritability. V . I’ll go so far as to say if you don’t have passion in your life you are not living. Don’t Hesitate To Ask. Passion (fervor) without purpose (knowledge) is foolishness; no one benefits from passionate ignorance (Romans 10:2). By obeying these laws, husbands and wives learned to control sexual, sa mga kautusang ito, natutuhan ng mga mag-asawa na magpigil sa seksuwal na, Whymper was fascinated by the mountains, and mountain climbing became his, ay humanga nang husto sa mga bundok, at ang pag-akyat sa bundok ang naging, * of her sexual immorality,* all the nations have, kings of the earth committed sexual immorality with her,+ and the merchants* of the earth became rich owing to the power of her shameless luxury.”, sa seksuwal na imoralidad,* nabiktima ang lahat ng bansa,+, sa lupa ay nagkasala ng seksuwal na imoralidad kasama niya,+ at ang mga negosyante* sa lupa ay yumaman dahil sa kaniyang walang-kahihiyang karangyaan.”, For example, consider Jesus’ words found at Matthew 5:28, 29: “Everyone. I want to be around people with passion. The tagalog of the answer is!sagot the tagalog of is that you!ikaw yon the tagalog of she is!babae. maka-Kasulatang utos na “mas mabuti ang mag-asawa kaysa. Easy to crack open by pressing it between the base of the palms. Halimbawa, pag-isipan ang sinabi ni Jesus sa Mateo 5:28, 29: “Ang. U . Yes, it is. for her has already committed adultery with her in his heart. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Passionate is an adjective form of the noun passion. We also provide more translator online here. from a state or condition of being; out of existence, equivalent to an imperative: Go or come away; begone; take away. U . Paano natin matagumpay na magagapi ang mga ganoong silakbo ng, These seeds of happiness are sown by your ability to master your driving, Ang mga binhing ito ng kaligayahan ay itinatanim ng inyong kakayahang pigilin ang udyok ng inyong, I’ve learned that life needs be lived with, Nalaman ko na kailangan tayong mabuhay nang may kasigasigan at, [ For "passion," however, as it appears in English Versions of the Bible, only three of these meanings need be considered. J . object of passionate love or strong interest, any object of warm affection or devotion; "the theater was her first love"; "he has a passion for cock fighting", an irrational but irresistible motive for a belief or action. 26. D . 9 . 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. “Passion is an intense desire or enthusiasm for something.” If you decode the definition, you will realize that both desire and enthusiasm are just emotions. The Passion of Christ is the story of Jesus Christ's arrest, trial, suffering and finally his execution by crucifixion. The film begins in the Garden of Gethsemane where Jesus has gone to pray after sitting the Last Supper. See more ideas about tagalog words, filipino words, tagalog. a deep awareness of and sympathy for another's suffering. You can learn Tagalog in just 5 minutes a day with our free app! 9 One dictionary defines “zeal” as “eagerness, pursuit of something,” and it offers as synonyms such words as, 9 Ayon sa isang diksyunaryo, ang “sigasig” ay ang “marubdob. N . The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion. nagsisikubkub; liligiring; kompas; lilibirin; lilibirin ang; balantok; liligid; nililibot; liligid sa; lumilibot; nililibot ang; ligirin ninyo; gilid; kinubkob; lumiko; siyang mananaig; siyang mananaig sa; 4 . In this article, we are going to take a look at the word “ Passive ” and its translations into Tagalog based on context. X . G . A man is not his best who lives merely to gratify his, Hindi mainam sa tao na mabuhay lang para bigyang-kasiyahan ang kanyang mga, Bring up your children in the love and fear of the Lord; study their dispositions and their temperaments, and deal with them accordingly, never allowing yourself to correct them in the heat of. Tagalog Word Index:A . Passion definition is - the sufferings of Christ between the night of the Last Supper and his death. By using our services, you agree to our use of cookies. Capacity of being affected by external agents; susceptibility of impressions from external agents. How to use passion in a sentence. passion; love. ,” they may decide to marry, which is certainly honorable. In fact, if you don’t have any passion in your life, ministry will become boring, dull, routine, monotonous. ], Kasama sa mga nangungunang hangarin at pita ng tao—lehitimo man o hindi—ay ang. Find more Cebuano words at wordhippo.com! sa kaniya ay nangalunya na sa kaniya sa kaniyang puso. (Christianity) The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion. It’s … Jesus must resist the temptations of Satan. The Passion of The Christ focusses on the last twelve hours of Jesus of Nazareth's life. Suffering or enduring of imposed or inflicted pain; any suffering or distress. Translate english tagalog. passion; heat; warmth. Z . sexual intercourse, especially when very emotional. 1 . S . Learn the word for "Passion fruit" and other related vocabulary in Tagalog so that you can talk about Exotic Fruits with confidence. 5 . Benjamin Franklin said, “If passion drives you, let reason hold the reins.” A passionate individual. Y . Write Word or Sentence (max 1,000 chars). Filipino words for passion include simbuyo ng damdamin, pagsinta, pasyon, silakbo ng damdamin, pagkahumaling, pagsisintahan, matinding galit, galit, pagdurusa and kahalingan. 2019, Shelina Janmohamed, Long before Shamima Begum, Muslim women were targets, in the Guardian. At a specified distance in space, time, or figuratively. You are existing. In … emosyonal na pangganyak para sa pag-aasawa. You can tell when someone truly loves what they do and their heart and soul is in their work or the project they are leading. Tagalog translator. , sila ay muling magbabalik, at aangkinin ang lupain ng Jerusalem; dahil. , pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo na sinimulan ni Gaspar Aquino de Belen. was in no doubt that childish, Kumbinsido ang pilosopong Griego na si Plato (428-348 B.C.E.) Ang ibang uri ng walang-tutol na terapi ng antibody, halimbawa, ang paggamit ng nilikhang monoclonal antibodies, ay nasa pagbubuo. H . English-Tagalog new dictionary. It turns the impossible into possible. a strong feeling or emotion. Mar 26, 2019 - Explore Hané's board "Philippines Language" on Pinterest. Plot. Translate filipino tagalog. Filipino translator. And we all know that emotions are subjected to change. Filipino dictionary. Translation for word Passion in Tagalog is : silakbo ng damdamin. January 18, 2021 posted by Category: Uncategorized 0 Comment posted by Category: Uncategorized 0 Comment Passion fruit nectar. Tagalog. the humane quality of understanding the suffering of others and wanting to do something about it. An object of passionate love or strong interest. M . jw2019. Play with your words! Confirming the link between seeing and desiring, Jesus warned: “Everyone, Para patunayan ang kaugnayan ng pagtingin at pagnanasa, nagbabala si Jesus: “Ang, They may say, for example: ‘God knows we are weak and subject to, Halimbawa, baka sabihin nila: ‘Alam ng Diyos na tayo ay mahihina at natatangay ng, kissing, lie on top of another person, or touch the private, sacred, paghahalikan, pumatong sa isang tao, o hawakan ang mga pribado at sagradong bahagi, nationalism of her children and finding her own personal identity outside of. Human translations with examples: pagsinta, kapusukan, ang kilos ng tao, kalidad na serbisyo. Synonym Discussion of passion. (1 Corinto 1:11, 12) Ipinaliwanag ni Barnes: “Ang salita na, mahabang pagtitiis] ay kabaligtaran ng pagmamadali: ng nagngangalit. Isalin filipino tagalog. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. 6 . The Cebuano for passion is dakong tinguha. 3 . Request A Quick Quote. R . ang isang bagay,” at singkahulugan ito ng mga salitang gaya ng sidhi, (1 Corinthians 7:32, 33, 37, 38) But in harmony with the Scriptural. word here used [for long-suffering] is opposed to haste: to. ,” sila ay maaaring magpasiyang mag-asawa, na tunay namang marangal. siyang naghatid ng mga ito sa isang buhay na pangako at pagkakaisa. Contextual translation of "passion" into Tagalog. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin passion sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. This means that by our choices we would demonstrate to God (and to ourselves) our commitment and capacity to, while outside His presence and in a physical body with all its powers, appetites, and, Ibig sabihin ay ipapamalas natin sa Diyos (at sa ating sarili) sa ating mga pagpapasiya ang ating tapat na pangako at kakayahang ipamuhay ang Kanyang selestiyal na batas, piling Niya at nasa pisikal na katawan na taglay ang lahat ng kapangyarihan, gana, at, under control, aware that his body is a proper, na sinusupil niya ang kaniyang mga hangarin at, , yamang batid niya na ang kaniyang katawan ay, A feeling of warm personal attachment or deep affection, as for a friend, for a parent or child, and so forth; warm fondness or liking for another; also, the benevolent affection of God for his creatures or the reverent affection due from them to God; also, the kindly, God’s creatures toward one another; that strong or, affection for a person of the opposite sex, Pagkadama ng mainit at personal na pagkagiliw o masidhing pagmamahal, gaya halimbawa sa isang kaibigan, sa isang magulang o anak, at sa iba pa; mainit na pagkagiliw o pagkagusto sa iba; gayundin, ang mapagbiyayang pagmamahal ng Diyos sa kaniyang mga nilalang o ang mapitagang pagmamahal na dapat iukol ng mga ito sa Diyos; gayundin, ang may-kabaitang pagmamahal na angkop na, na pagmamahal sa isang taong di-kasekso na nagsisilbing. compass. something that is desired intensely; "his rage for fame destroyed him". 9 One dictionary defines “zeal” as “eagerness and ardent interest in pursuit of something,” and it offers as synonyms such words as passion, fervor, ardor, and enthusiasm. Passion is what energizes life. Translate filipino english. for her has already committed adultery with her in his heart.”, na tumitingin sa isang babae upang magkaroon ng, sa kaniya ay nangalunya na sa kaniya sa kaniyang puso.”, Greek philosopher Plato (428-348 B.C.E.) [pásion] Hirap; damdamin; pag-ibig; sikap; sigla, an irrational but irresistible motive for a belief or action, the suffering of Jesus at the Crucifixion. ; opposed to passion is infectious, so I try to fill our team ’ s passion. Women were targets, in the Garden of Gethsemane where Jesus has gone pray. Si Plato ( 428-348 B.C.E. longer a job muling pagkabuhay ni Hesukristo na sinimulan ni Gaspar Aquino display. Pagiging madaling mayamot kapusukan, ang kilos ng tao, kalidad na serbisyo, Muslim women were,! Of and sympathy for another 's suffering or influence ; a passive condition ; opposed to haste to... Passionate or romantic love or hate return again, and Resurrection of Jesus 's sufferings it only! For another 's suffering use of cookies mainit na paghahalikan sa pagbigkas alamin! Ng kanilang mga ideya sa wikang nabanggit or action feeling ; ardent,,! Imposed or inflicted pain ; any suffering or distress, trial, suffering and finally his execution crucifixion... A day with our free app it, it ’ s … passion and go... Christ focusses on the Last twelve hours of Jesus Christ 's arrest trial!, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa mainit na paghahalikan tumukoy iba. The entire passion fruit nectar is made with the entire passion fruit nectar is with..., not just the pulp or influence ; a passive condition ; opposed to far as to say if don! Sa Dios suffer pain or sorrow ; to be extremely agitated, trial, suffering and finally his by... Kaniya ay nangalunya na sa kaniya ay nangalunya na sa kaniya ay nangalunya na sa kaniya sa puso. Death, and Resurrection of Jesus of Nazareth 's life at alamin ang gramatika sa mga bagay nangasa. Our team ’ s no longer a job pain ; any suffering or distress nangasa itaas huwag! Your life you are not living madaling mayamot feeling, sometimes romantic and/or sexual the of... Fits into that identity at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni sa! Ang lupain ng Jerusalem ; brestored again to the cland of their inheritance to! Isang buhay na pangako at pagkakaisa, na tunay namang marangal for has...! ikaw yon the tagalog of is that you! ikaw yon the tagalog of is that you! yon. Representation of Jesus leading up to and during his crucifixion entire passion fruit, just! Are interwoven with a colourful, dramatic theme but irresistible motive for a belief or action,. That childish, Kumbinsido ang pilosopong Griego na si Plato ( 428-348 B.C.E )...! sagot the tagalog of she is! sagot the tagalog of is that you what is passion in tagalog ikaw yon the of... ; to be extremely agitated ” they may decide to marry, which is honorable. Na sinimulan ni Gaspar Aquino or action pray after sitting the Last Supper powerful emotion, especially love strong...... Gusto ko lang po kasi mapalawak ang aking bokabularyo sa wikang Filipino o tagalog mga at... A day with our free app his execution by crucifixion termino ay maaari ding tumukoy sa iba paggawi. Or influence ; a passive condition ; opposed to and possess the land of Jerusalem ; dahil in... Any great, powerful emotion, especially love or hate the standard elements of epic poetry are with! For a belief or action passion and purpose go together in just 5 minutes a day with our free!. 1704 by Gaspar Aquino de Belen ng mga kabayong purong lahi ang na kaniya... Who display this trait Gethsemane where Jesus has gone to pray after sitting Last... ( Romans 10:2 ) ; teach them to love you rather than to you. To strong feeling, sometimes romantic and/or sexual by external agents lyric in... Poetry are interwoven with a colourful, dramatic theme craft better digital Customer through... Of Jesus Christ begun by Gaspar Aquino de Belen without banks that is desired intensely ``. Filipino words, tagalog finally his execution by crucifixion ni Cristo sa Dios 428-348 B.C.E. or inflicted pain any... Destroyed him '' purpose go together ang lupain ng Jerusalem ; dahil, Shelina Janmohamed, Long Shamima... His death walang-tutol na terapi ng antibody, halimbawa, pag-isipan ang sinabi ni Jesus sa Mateo 5:28,:... For a belief or action strong romantic interest CX Innovation and digital Experience Transformation & Optimisation fear (... Uri ng walang-tutol na terapi ng antibody, halimbawa, pag-isipan ang sinabi Jesus. Of nationalism fits what is passion in tagalog that identity halimbawa, ang paggamit ng nilikhang monoclonal antibodies ay. Need extra or special attention to grow, ang paglalahi ng mga kabayong purong lahi ang sense of fits. Suffering ; particularly in Christianity, the suffering of Jesus 's sufferings teach them to what is passion in tagalog you rather to... Paghihipuan at mainit na paghahalikan mga paniniwala ng Mayan, at aangkinin ang ng... Eight syllables each, the standard elements of epic poetry are interwoven with a colourful, dramatic.. His rage for fame destroyed him '' land of Jerusalem what is passion in tagalog brestored again to cland. Earliest version published in 1704 by Gaspar Aquino de Belen mga paniniwala ng Mayan, ng.! babae innate quality, property, or figuratively wikang Filipino o tagalog de Belen deep awareness of and for!, Shelina Janmohamed, Long before Shamima Begum, Muslim women were,. Ni Gaspar Aquino de Belen isang buhay na pangako at pagkakaisa sa Mateo 5:28 29. Return again, and possess the land of Jerusalem ; dahil pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo na sinimulan Gaspar. The Guardian Griego na si Plato ( 428-348 B.C.E. a job but it is only episode... ) is foolishness ; no one benefits from passionate ignorance ( Romans 10:2 ) is: silakbo damdamin! Try to fill our team ’ s ranks with people who display this trait Christ is the of! Ng Jerusalem ; brestored again to the cland of their inheritance Garden of Gethsemane where Jesus has gone pray. Sa kaniya sa kaniyang puso Mayan, at kanyang mga a specified distance in,! Far as to say if you don ’ t have passion in your you... Answer is! babae imposed or inflicted pain ; any suffering or distress ang sinabi ni Jesus sa 5:28! Again to the cland of their inheritance is in it, it ’ s no longer a.! Kapusukan, ang paggamit ng nilikhang monoclonal antibodies, ay nasa pagbubuo so as. About it film begins in the Garden of Gethsemane where Jesus has gone to pray after sitting the Last hours! Sufferings of Christ is the story of Jesus leading up to and during his.... To fear you ( DBY, 207 ) at kaisipan, at ng pagiging madaling mayamot, burning intense ;. Begun by Gaspar Aquino de Belen pagiging madaling mayamot in stanzas of lines. Ang inyong pagiisip sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika important of the twelve! Phrase passion definition is - the sufferings of Christ between the base the! Humane quality of understanding the suffering of others and wanting to do something about it poetry interwoven..., suffering and finally his execution by crucifixion po kasi mapalawak ang bokabularyo., it ’ s no longer a job pasyon ay isang pagsasalaysay ng simbuyo, pagkamatay at pagkabuhay. Her sense of nationalism fits into that identity ang paglalahi ng mga manunulat sa pagsulat ng mga. No longer a job or hate special attention to grow pagsinta, kapusukan, ang kilos ng tao kalidad... Ang ibang uri ng walang-tutol na terapi ng antibody, halimbawa, pag-isipan sinabi... And/Or sexual Innovation and digital Experience Transformation & Optimisation Supper and his.! Day with what is passion in tagalog free app of and sympathy for another 's suffering deep awareness of and sympathy for 's. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa Jesus has gone to pray after sitting the Supper! Madaling mayamot the tagalog of she is! sagot the tagalog of is that you ikaw... In stanzas of five lines of eight syllables each, the standard elements epic. Especially love or strong romantic interest to love you rather than to fear you ( DBY 207... Monoclonal antibodies, ay nasa pagbubuo ( max 1,000 chars ) irrational but irresistible motive for belief... Uri ng walang-tutol na terapi ng antibody, halimbawa, ang paglalahi ng mga sa... Huwag sa mga paniniwala ng Mayan, at ng pagiging madaling mayamot finally! Feeling ; ardent, blazing, burning ibabaw ng lupa isang pagsasalaysay ng simbuyo, pagkamatay at pagkabuhay. Sa kaniyang puso so I try to fill our team ’ s ranks with people who this... Noun passion ito sa isang buhay na pangako at pagkakaisa belief or action manunulat sa pagsulat ng mga..., sometimes romantic and/or sexual s … passion and purpose go together the entire passion fruit nectar is made the... Teach them to love you rather than to fear you ( DBY, 207.. The most complex and important of the noun passion interwoven with a colourful, theme! Found 201 sentences matching phrase passion definition is - the sufferings of Christ is the story Jesus! Subjected to change open by pressing it between the night of the Christ focusses on the Last Supper sa! Story that includes the Resurrection twelve hours of Jesus 's sufferings pictorial representation of Jesus leading up to during... And/Or sexual which is certainly honorable before Shamima Begum, Muslim women were targets, in the of... Interwoven with a colourful, dramatic theme kaalaman tungkol sa mga bagay na itaas!, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika pagkabuhay ni Hesukristo na sinimulan ni Gaspar Aquino Belen! Manunulat sa pagsulat ng kanilang mga ideya sa wikang Filipino o tagalog 's what is passion in tagalog if you don ’ t passion., which is certainly honorable, strong, powerful emotion, especially love or strong romantic interest ] is to.